Harmonogram akademického roku 2018/2019

1. 10. 2018 Začátek akademického roku 2018/19
1. 10. 2018 Imatrikulace 1. ročníku

1. 10. – 21. 12. 2018 ZIMNÍ SEMESTR (12 týdnů výuky)
26. 10. 2018 Ukončení zápisu do povinně volitelných a volitelných předmětů ZS 2018/19
druhá polovina října 2018 Slyšení 11. kola Vnitřní soutěže
31. 10. 2018 Vyúčtování cvičení spadajících do letního semestru
6. – 10. 11. 2018 Famufest
22. 11. 2018 Termín odevzdání přihlášek k přijímacímu řízení do bakalářského studia 2019/20
28. 11. 2018 Promoce
30. 11. 2018 Termín odevzdání povinných prací k přijímacímu řízení do bakalářského studia 2019/20
30. 11. 2018 Vyúčtování 11. kola Vnitřní soutěže
24. 12. 2018 – 1. 1. 2019 Zimní prázdniny
2. 1. – 8. 2. 2019 Řádné zkouškové období ZS (6 týdnů)
22. 1. – 26. 1. 2018 Přijímací řízení do bakalářského studia pro ak. rok 2019/20
4. 2. 2019 Začátek zápisu povinně volitelných a volitelných předmětů LS 2018/19
4. 2. – 15. 2. 2019 Opravné zkouškové období ZS
do 6. 2. 2019 Rozhodnutí děkana o přijetí do bakalářského studia 2018/19

11. 2. – 17. 5. 2019 LETNÍ SEMESTR (14 týdnů výuky)
15. 2. 2019 Státní závěrečné zkoušky doktorské
15. 2. 2019 Ukončení zápisů atestací za ZS 2018/19 do systému iKOS
28. 2. 2019 Ukončení vkladu názvů a vedoucích VŠKP (3. bc, 2. mg.) do KOS
1. 3. – 31. 3. 2019 Termín odevzdání přihlášek do doktorského studia pro ak. rok 2019/20
8. 3. 2019 Ukončení zápisu povinně volitelných a volitelných předmětů LS 2018/19
> první polovina března 2019 – slyšení 12. kola Vnitřní soutěže
31. 3 .2019 Vyúčtování cvičení spadajících do zimního semestru
30. 4. 2019 Termín elektronického přihlášení k jarní Státní závěrečné zkoušce bc. a mg.
20. 5. 2019 Den otevřených dveří FAMU s poradenskými konzultacemi kateder pro zájemce o studium
20. 5. – 28. 6. 2019 Řádné zkouškové období LS 2018/19
15. 5. – 15. 6. 2019 Termín odevzdání žádostí o ubytování v koleji 2019/20
> nejpozději 21 dní před termínem SZZ – Termín odevzdání diplomových prací
> nejpozději 14 dní před termínem SZZ – Termín odevzdání bakalářských prací
3. 6. – 21. 6. 2019 jarní Státní závěrečné zkoušky bakalářské; jarní Státní závěrečné zkoušky magisterské
19. 6. – 20. 6. 2019 Státní závěrečné zkoušky doktorské
19. 6. 2019 Termín elektronického přihlášení k podzimní Státní závěrečné zkoušce bc. a mg.
21. 6. 2019; 24. 6. 2016 Termín tisku přihlášek; termín odevzdání přihlášek do navazujícího magisterského studia 2019/20
21. 6. 2019 – 6. 9. 2019 Lhůta zápisu do 1. ročníku bakalářského studia 2019/20
21. 6. 2019 První termín zápisu do 1. ročníku bakalářského studia 2019/20
24. 6. – 25. 6. 2019 Přijímací řízení do doktorského studia 2019/20
26. 6. 2019 Rozhodnutí děkana o přijetí do doktorského studia 2019/20
28. 6. 2019 Zápis do 1. ročníku doktorského studia 2019/20

1. 7. – 31. 8. 2019 Letní prázdniny
2. 9. 2019 Termín odevzdání povinných prací k přijímacímu řízení do navazujícího magister. studia 2019/20
2. 9. – 13. 9. 2019 Opravné zkouškové období LS (mimo 3. r. bc.)
2. 9. – 9. 9. 2019 Opravné zkouškové období LS pro 3. r. bc.
6. 9. 2019 Druhý termín zápisu do 1. ročníku bakalářského studia 2019/20
> nejpozději 21 dní před termínem SZZ – Termín odevzdání diplomových prací
> nejpozději 14 dní před termínem SZZ – Termín odevzdání bakalářských prací
2. 9. – 13. 9. 2019 podzimní Státní závěrečné zkoušky bakalářské za akademický rok 2018/19 a přijímací řízení do navazujícího magisterského studia 2019/20
16. 9. – 26. 9. podzimní Státní závěrečné zkoušky magisterské za akademický rok 2018/19
13. 9. 2019 Ukončení zápisů atestací za LS do systému iKOS
27. 9. 2019 Zápis do 1. ročníku navazujícího magisterského studia 2019/20
30. 9. 2019 Ukončení akademického roku 2018/19
1. 10. 2019 Začátek akademického roku 2019/20

28. března 2018

Harmonogram akademického roku 2017/2018

23. 6. 2017- 8. 9. 2017 Lhůta zápisu do 1. ročníku bakalářského studia 2017/18
23. 6. 2017 První termín zápisu do 1. ročníku bakalářského studia 2017/18
23. 6. 2017 Termín odevzdání přihlášek do navazujícího magisterského studia 2017/18
30. 6. 2017 Zápis do1. ročníku doktorského studia
1. 7. – 31. 8. 2017 Letní prázdniny
od 22. 8. 2017 Termín odevzdání bakalářských prací
od 28. 8. 2017 Termín odevzdání diplomových prací
1. 9. 2017 Termín odevzdání povinných prací k přijímacímu řízení do navazujícího magister. studia 2017/18
1. 9. – 15. 9. 2017 Opravné zkouškové období LS 2016/17 (mimo 3. r. bc.)
1. 9. – 7. 9. 2017 Opravné zkouškové období LS 2016/17 pro 3. r. bc.
5. 9. – 18. 9. 2017 Státní závěrečné zkoušky bakalářské za akademický rok 2016/17 a přijímací řízení do navazujícího magisterského studia 2017/18
8. 9. 2017 Druhý termín zápisu do 1. ročníku bakalářského studia 2017/18
10. 9. – 13. 9. 2017 Úvodní soustředění 1. ročníku v Poněšicích
15. 9. 2017 Ukončení zápisů atestací za LS do systému iKOS
15. 9. 2017 Automatický zápis do vyššího ročníku pro akad. rok 2017/18
15. 9. 2017 Zápis do Univerzity třetího věku pro ak. rok 2017/18
18. 9. 2017 Začátek zápisu povinně volitelných a volitelných předmětů ZS 2017/18
19. 9. 2017 Rozhodnutí děkana o přijetí do navazujícího magisterského studia 2017/18
29. 9. 2017 Vstupní informace pro 1. ročník
29. 9. 2017 Zápis do 1. ročníku navazujícího magisterského studia 2017/18
29. 9. 2017 Ukončení akademického roku 2016/17
1. 10. 2017 Začátek akademického roku 2017/17 (dle Harmonogramu AMU)
2. 10. 2017 Začátek výuky

2. 10. – 22. 12. 2017 ZIMNÍ SEMESTR (12 týdnů výuky)
4. 10. 2017 Imatrikulace 1. ročníku
25. 9. – 6. 10. 2017 Státní závěrečné zkoušky magisterské
12. – 13. 10. 2017 Státní závěrečné zkoušky doktorské
13. 10. 2017 Den otevřených dveří FAMU s poradenskými konzultacemi kateder pro zájemce o studium
13. 10. 2017 Ukončení zápisu do povinně volitelných a volitelných předmětů ZS 2017/18
31. 10. 2017 Vyúčtování všech cvičení
13. – 18. 11. 2017 FAMUFEST
22. 11. 2017 Termín odevzdání přihlášek k přijímacímu řízení do bakalářského studia 2018/19
28. 11. 2017 PROMOCE bakalářská, magisterská a doktorská
1. 12. 2017 Termín odevzdání povinných prací k přijímacímu řízení do bakalářského studia 2018/19
23. 12. 2017 – 1. 1. 2018 Zimní prázdniny
2. 1. – 9. 2. 2018 Řádné zkouškové období ZS (6 týdnů)
22. 1. – 26. 1. 2018 Přijímací řízení do bakalářského studia pro ak. rok 2018/19
15. 1. 2018 Začátek zápisu povinně volitelných a volitelných předmětů LS 2017/18
5. 2. – 16. 2. 2018 Opravné zkouškové období ZS
do 6. 2. 2018 Rozhodnutí děkana o přijetí do bakalářského studia 2018/19

12. 2. – 18. 5. 2018 LETNÍ SEMESTR (14 týdnů výuky)
16. 2. 2018 Ukončení zápisu povinně volitelných a volitelných předmětů LS 2017/18
16. 2. 2018 Ukončení zápisů atestací za ZS 2017/18 do systému iKOS
28. 2. 2018 Ukončení vkladu názvů a vedoucích VŠKP (3. bc, 2. mg.) do KOS
31. 3. 2018 Termín odevzdání přihlášek do doktorského studia pro ak. rok 2018/19
30. 4. 2018 Termín elektronického přihlášení k bakalářské státní závěrečné zkoušce 2017/18 jarní termín
21. 5. – 29. 6. 2018 Řádné zkouškové období LS 2017/18
17. 5. – 18. 5. 2018 Přijímací řízení do doktorského studia 2018/19
15. 6. 2018 Termín odevzdání žádostí o ubytování v koleji 2018/19
od 11. 5. 2018 Termín odevzdání diplomových prací
od 16. 5. 2018 Termín odevzdání bakalářských prací
28. 5. – 8. 6. 2018 Státní závěrečné zkoušky bakalářské
1. 6. – 15. 6. 2018 Státní závěrečné zkoušky magisterské
do 31. 5. 2018 Rozhodnutí děkana o přijetí do doktorského studia 2018/19
12. 6. – 13. 6. 2018 Státní závěrečné zkoušky doktorské
20. 6. 2018 Termín elektronického přihlášení k bakalářské státní závěrečné zkoušce 2016/17 podzimní termín
22. 6. 2018 Termín odevzdání přihlášek do navazujícího magisterského studia 2018/19
22. 6. 2018 – 7. 9. 2018 Lhůta zápisu do 1. ročníku bakalářského studia 2018/19
22. 6. 2018 První termín zápisu do 1. ročníku bakalářského studia 2018/19
29. 6. 2018 Zápis do 1. ročníku doktorského studia 2018/19
23. 8. 2018 Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací
1. 7. – 31. 8. 2018 Letní prázdniny
3. 9. 2018 Termín odevzdání povinných prací k přijímacímu řízení do navazujícího magister. studia 2018/19
3. 9. – 14. 9. 2018 Opravné zkouškové období LS (mimo 3. r. bc.)
3. 9. – 7. 9. 2018 Opravné zkouškové období LS pro 3. r. bc.
7. 9. 2018 Druhý termín zápisu do 1. ročníku bakalářského studia 2018/19
od 20. 8. 2018 Termín odevzdání bakalářských prací
3. 9. – 17. 9. 2018 Státní závěrečné zkoušky bakalářské za akademický rok 2017/18 a přijímací řízení do navazujícího magisterského studia 2018/19
14. 9. 2018 Ukončení zápisů atestací za LS do systému iKOS
14. 9. 2018 Automatický zápis do vyššího ročníku
30. 9. 2018 Ukončení akademického roku 2017/18
1. 10. 2018 Začátek akademického roku 2017/18

11.  dubna 2017