TERMÍNY KLAUZURNÍCH A STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK NA KDT 2018

 

po 3. 9. 9:30 – 17h projekce FAMU – klauzurní projekce filmů 1.+4.r
út 4. 9. 9:30 – 17h projekce FAMU – klauzurní projekce filmů 2.+5.r
st 5. 9. 9:30 – 19h učebna KDT č. 211 – ústní obhajoba klauzurních filmů 1.,2.,4. a 5.r
čt 6. 9. 9:30 – 15h učebna KDT č. 211 – zkoušení z Dějin filmu Bc./Mgr.

po 10. 9. 9:30 – 17h projekce FAMU – podzimní Bc./Mgr. Státní závěrečná zkouška – projekce
út 11. 9. 9:30 – 15h učebna KDT č. 211 – podzimní Bc./Mgr. Státní závěrečná zkouška – ústní obhajoba
st 12. 9. 9:30 – 17h učebna KDT č. 211 – přijímací řízení do navazujícího magisterského studia KDT

Termín klauzur a státnic v PDF – sumář.

deadliny:

• otevřít výrobu školního cvičení nejpozději do 30. 7.
• přihlášku do mgr. studia vyplnit elektronicky a výtisk podat na studijní oddělení – do 22. 6.
• přihlásit se ke státní závěrečné zkoušce v KOSu nejpozději 30 dní před konáním – do 10. 8.
• mgr. teoretickou práci poslat vedoucímu a oponentovi, nahrát je do KOSu a vytištěné diplomky donést na studijní oddělení nejpozději 3 týdny před termínem státnic – do 21. 8.
• bc. teoretickou práci poslat vedoucímu a oponentovi, nahrát je do KOSu a vytištěné diplomky donést na studijní oddělení nejpozději 2 týdny před termínem státnic – do 28. 8.
• hotové filmy je třeba nejpozději 5 pracovních dnů před vlastní projekcí uploadovat na elements.studiofamu.cz nebo poslat na klauzury@studiofamu.cz – do 27. 8./28. 8./3. 9.
• posudky vedoucích a oponentů musí poslány zpět na KDT k rukám sekretářky nejpozději 3 dny před vlastní obhajobou na státní závěrečné zkoušce – do 7. 9.