Moduly a hostující dílny KDT 2018/19 – výhled

zimní semestr (1. 10. 2018 – 21. 12. 2018)

 

Hostující dílna: Sráč Sam

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303HDSS ZK 4 40/S česky zimní


Garant předmětu:
Alice Růžičková
Jméno vyučujícího (jména vyučujících): Sráč Sam
Výsledky učení dané vzdělávací složky: Rozpoznávání vazeb, struktura mocenských rámců. Omezení definujících principů. Vnímání omezení jako nové formy fungování. Pohybem v prostředí vycházejícího z omezení lépe pochopit vlastní přístupy k práci. Prostřednictvím modelových příkladů vnímat termín péče v souvislostech s vlastní odpovědností.

Sráč Sam (1969) je umělkyně, která žije a pracuje v České Bříze. Ve své práci se věnuje přehodnocování jazykových, vizuálních a sociálních vzorců. Založila galerii sam83, rezidenční centrum heARTbreaker, vydává nezávislý časopis PIŽMO a knižně vydala texty Vanda (2011), Kuniba má rád věci třikrát (2011) a Strach mého muže (2017). Založila video-archiv, který mapuje možnosti svobodného pohybu v umění bez využívání grantové politiky. Díky angažovanému přístupu patří k umělcům, kteří předjímali etický obrat v umění. Situace, které Sam nastavuje, jsou prostředí, v nichž demonstruje polohy manipulace a přístupů ke skutečnosti. V různém poměru přechází od výrazně artificiálních, jako jsou performance, po zcela přirozené, které jsou od reality nerozlišitelné. V každém případě je výsledkem nová zkušenost účastníka, i když může jít jen o vyvolání vzpomínky.

Forma studia:
– Seminář a rezidenční dílna spojená s natáčením a postprodukcí.

Předpoklady a další požadavky
– Aktivní účast na semináři a rezidenční dílně.
– Schopnost myšlení a mobility (dopravit se někam vlakem nebo autobusem v určený čas).
– Esej v rozsahu 2-3 NS na téma Archiv jako paměť.

Obsah kurzu:
– Vstupní debata, vymezení pojmů a další práce. 2 x rezidenční setkání (ukázka rez. setkání).
– Spolupráce při natáčení sběrného materiálu pro projekt AiC/Umělec na chatě. Společný pohyb a zanechání vlastní režijní stopy v projektu.

Doporučená literatura:
SLAVICKÁ, Milena – PÁNKOVÁ, Marcela (eds.), Zakázané umění I, Výtvarné umění 19, 1995,
– SLAVICKÁ, Milena – PÁNKOVÁ, Marcela (eds.), Zakázané umění II, Výtvarné umění 20, 1995,
– Gablik Suzi, Selhala moderna?, Votobia 1995 zde
– Mukařovský Jan, Studie z estetiky, Odeon, 1966 obrazové studium: Robert Venturi, Charles Jencks, Dan Graham

 Hodnotící metody a kritéria:
Společná reflexe. Přístupy myšlení, péče a odpovědnosti. Schopnost rozhodnutí.

Poznámka: maximálně 10 studentů KDT

Další informace:
2 x seminář v Praze
– 1 x víkendová rezidenční dílna na Šumavě
– 1 x víkendová rezidenční dílna v České Bříze
– esej v rozsahu 2-3 NS na téma Archiv jako paměť

Vlastní náplň dílny

Úvodní seminář: v rámci dokumentaristického semináře v úterý 9. 10. 16:30-18:55 v učebně KDT 217

 Při prvním setkání se pokusíme vydefinovat pojmy a možné přístupy pro další spolupráci. Představení modelů vztahujících se k tématům: rozpoznávání vazeb, struktur a mocenských rámců. Omezení definujících principů. Vnímání omezení jako nové formy fungování. Pohybem v prostředí vycházejícího z omezení lépe pochopit vlastní přístupy k práci. Prostřednictvím modelových příkladů vnímat termín péče v souvislostech s vlastní odpovědností. Současně zahájíme přípravu nutnou pro organizaci rezidenční dílny

Pojmy: mocenské rámce, utváření polí, omezení, péče
Poznámka: Bylo by fajn, když si budete něco myslet.
Mocenské pozice institucí? Pozice a pohyb v sociálních strukturách…

Dílna 1:

pátek až neděle 2-4. 11. 2018
Pomezí Českého lesa a Šumavy, zázemí v Klatovech

Máme několik lokací, kde se budou točit rozhovory, ateliéry a stavby. Pro orientaci se na začátku seznámíte s natočeným archivem. Zbývající čas strávíte natáčením pro rozšíření projektu „Umělec na chatě“. Pracovat budete společně s naším kameramanem. Kritika přístupů dokumentaristy, kameramana.

Mezi dílnami odevzdá každý esej v rozsahu 2 3 NS na téma Archiv jako paměť.

text může vycházet z těchto okruhů:

podmínky pro přijetí: vlastní názor, argumentační schopnost

Dílna 2:

sobota a neděle 8-9. 12. 2018
Česká Bříza

Revize natočeného materiálu. V té době už bude hrubý střih projektu AiC 2018. Naší společnou prací bude zapojit materiál z první dílny do videa. Diskuze na téma archiv jako zbytková hodnota. Seznámení s principy Vize pro novou kulturu a její místo

host: Denisa Bytelová

Závěrečný seminář: v rámci dokument. semináře v úterý 19. 12. 16:30-18:55 v učebně KDT 217

Rozbor textů. Reflexe nad získanou zkušeností. Projekce.

Těším se. Sráč Sam