Student se ke Státní závěrečné zkoušce přihlásí nejméně měsíc před termínem konání na Studijním oddělení a nejpozději dva týdny před tímto termínem odevzdá na katedře svázanou teoretickou práci a absolventský film (VHS nebo DVD) – více viz Studijní a zkušební řád FAMU.

V nadpisu Bakalářská SZZK a Magisterská SZZK si můžete otevřít prolink na info o podmínkách a průběhu státní zkoušky

Konání teoretické státní závěrečné zkoušky bakalářské a magisterské

Bakalářská SZZK

Magisterská SZZK