Student se ke Státní závěrečné zkoušce přihlásí nejméně měsíc před termínem konání na Studijním oddělení a nejpozději dva týdny před tímto termínem odevzdá na katedře svázanou teoretickou práci a absolventský film (VHS nebo DVD) – více viz Studijní a zkušební řád FAMU.

V nadpisu Bakalářská SZZK a Magisterská SZZK si můžete otevřít prolink na info o podmínkách a průběhu státní zkoušky

Konání teoretické státní závěrečné zkoušky bakalářské a magisterské

Bakalářská SZZK

Magisterská SZZK

TERMÍNY KLAUZURNÍCH A STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK NA KDT – podzim 2017

1. 9. 9:30-17h projekce – klauzurní projekce filmů 1.+4.r

po 4. 9. 9:30-17h projekce FAMU – klauzurní projekce filmů 2.+5.r

út 5. 9. 9:30-17h učebna KDT č. 211 – ústní obhajoba klauzurních filmů 1.,2.,4. a 5.r

út 12. 9. 9:30-17h projekce FAMU – Bc. Státní závěrečná zkouška – projekce filmů

st 13. 9. 9:30-17h učebna KDT č. 211 – Bc. Státní závěrečná zkouška – ústní obhajoba

čt 14. 9. 9:30-17h učebna KDT č. 211 – přijímací řízení do navazujícího magisterského studia KDT

po 2. 10. 9:30-17h projekce FAMU – podzimní Mgr. Státní závěrečná zkouška – projekce filmů út

3. 10. 9:30-17h učebna KDT č. 211 – podzimní Mgr. Státní závěrečná zkouška – ústní obhajoba