prof. Helena Třeštíková

„Iniciačním momentem pro směřování k filmu byla komponovaná projekce „U stropu je pytel blech“ v kině Praha na Václavském náměstí. Na kině visela velká fotka Věry Chytilové a já okolo ní chodila každý den do školy  a v duchu jsem jí posílala obdivné vzkazy. Představení bylo sestaveno ze dvou filmů  Chytilové „Strop“ a „Pytel blech”. Viděla jsem to asi čtyřikrát a otevřel se mi nový svět. Pak následovalo „O něčem jiném” opět  od Věry  Chytilové a byla jsem chycena. To mi ale bylo asi 13 let a cesta k filmu byla ještě hodně dlouhá… Od momentu vstupu na FAMU jsem svého rozhodnutí věnovat se dokumentárnímu filmu nelitovala ani vteřinu!“

Vystudovala FAMU, obor režie dokumentárního filmu. Od roku l974 pracuje v profesionální produkci, kde natočila více než padesát dokumentárních filmů.
Postupem času rozvíjela metodu „časosběrného natáčení.“ První cyklus sledoval po dobu šesti let každodenní život několika mladých manželských párů od momentu jejich sňatku. Výsledkem je šestidílný cyklus pro televizi Manželské etudy (l987) a dva celovečerní filmy Z lásky (1987) a Hledání cest (l988).
V roce l99l Třeštíková založila spolu s kolegy filmaři a sociology Nadaci Film a sociologie, která si klade za cíl poskytnout nový pohled na společnost po velkých politických změnách. Vzniká volný cyklus pěti sběrných filmů o osudech mladých delikventů s názvem Řekni mi něco o sobě.
V roce l994 založila spolu se svým manželem Michaelem Třeštíkem Nadaci Člověk a čas, která se specializuje na časosběrné projekty a na filmy, které reflektují čas, jeho plynutí a změny, které přináší.
V roce 200l dokončila první část volného cyklu časosběrných filmů Ženy na přelomu tisíciletí (portréty Dagmar Peckové, Báry Basikové, mladé narkomanky Katky a romské intelektuálky Jarmily Balážové).
V poslední době se stále více věnuje problematice drogové závislosti Ženy a drogy, drogy a ženy, V pasti a stále v pasti.
Od podzimu 2002 je pedagožkou KDT FAMU, kde vede realizační dílnu.
V roce 2008 se habilitovala na docentku přednáškou Dokumentární film a čas – časosběrná metoda v dokumentárním filmu.

 

Narozena 22. června 1949 v Praze.