MgA. Gabriela Kontra

Fotografické projekty: www.photon.cz/gabriela

Filmový projekt: www.porodniplan.cz

Vystudovala fotografii na FAMU, od roku 2016 vede na KDT FAMU cvičení a seminář dokumentární fotografii. Je autorkou mnohých fotografických souborů. Spolupodílela se na realizaci společenských přehlídek Tento měsíc menstruuji a Umění porodit, je spoluzakladatelkou a realizátorkou projektu Bajkazyl, založila a vedla Klub FAMU. 

Narozena roku 1977 v Praze.