prof. Mgr. Rudolf Adler

Profesor

Telefon: 234 244 329

ÚSPĚCHY & ŽIVOTOPIS

 • 2002 – jmenován profesorem pro obor Filmové, televizní a fotografické umění a nová média na AMU
 • 1998 – jmenován docentem pro obor Filmové, televizní a fotografické umění a nová média na AMU
 • 1994 – Škola audiovizuální tvorby Impuls Hradec Králové, vedoucí pedagog / 1994-dosud
 • 1994 – interní pedagog a vedoucí realizační dílny KDT FAMU / 1994-dosud
 • 1990 – vedoucí katedry KDT FAMU / 1990-1994
 • 1986 – Studio Výukové televize Pedagogické fakulty Hradec Králové / 1986-1989
 • 1970 – svobodné povolání – spolupráce Krátký film Praha, FS Barrandov, ČT Praha, Bratislava, Čs. rozhlas Praha – režisér a scénárista / 1970-1988
 • 1966 – Studio ČAF, režisér a scénárista / 1966-1970
 • 1961 – studium FAMU, obor filmová a televizní režie (získaný titul Mgr.) / 1961-1966
 • 1941 – narozen v Brně

PUBLIKAČNÍ A TVŮRČÍ ČINNOST

 • 2006 – ADLER, Rudolf a MYSLÍK, Jiří. ABCD– pro všechny: film a video. 1. vyd. Hradec Králové: Východočeské volné sdružení pro amatérský film a video, 2006. 143 s. ISBN 80-239-8241-9.
 • 2001 – ADLER, Rudolf. Cesta k filmovému dokumentu. 3., rozš. vyd. Praha: Akademie múzických umění, Filmová a TV fakulta, 2001. 90 s. Studijní texty. ISBN 80-85883-72-4
 • 1997 – ADLER, Rudolf. Cesta k filmovému dokumentu. 2., upr. vyd. Praha: Akademie múzických umění, 1997. 81 s. Studijní texty. ISBN 80-85883-22-8.
 • 1984 – ADLER, R.: Cesta k filmovému dokumentu, PV Festival amatérských filmů a KKS, 791.229/1185/ADL
vybraná filmografie