doc. Vít Janeček

Vít Janeček, narozen 1970. Absolvent FF UK (filmová věda) a FAMU (dokumentární tvorba), dokumentarista, filmový esejista, pedagog FAMU, člen Asociace režisérů a scenáristů (ARAS). V 90. letech pracoval jako dramaturg filmových projektů Experimentálního prostoru ROXY, divadla Archa a jako kurátor historických retrospektiv na několika ročnících MFF Karlovy Vary. Dlouhodobě se zabývá filmovou teorií, dokumentárním filmem a interdisciplinárními vztahy mezi uměleckými obory a obory poznání. Spoluzaložil Centrum audiovizuálních studií FAMU, které vedl první čtyři roky, v letech 2012 – 2015 vedl anglickou sekci FAMU – FAMU International. Natočil nebo se spolupodílel na filmech Rodina v poušti (1994), V centru filmu, v teple domova (spolu s P. Markem, 1997), Houba (2000), Bitva o život (2000, spolu s M.Jankem a R. Vávrou), Máme NATO? (2002), Pravidla hry – vymezení prostoru (2004), Dějiny Jaroslava Šabaty (2008), Dobrodružství Anny Barbory – Mezihra (2008) a Ivetka a hora (2008, Cena za nejlepší český dokumentární film, MFDF Jihlava), Léčba dějin (2013). Od roku 2006 vede vzdělávací projekt FAMU v Barmě.

Na konci akademického roku 2016/2017 Vítovi Janečkovi
nebyla děkanem FAMU prodloužena smlouva:
Prohlášení pedagogů KDT k neprodloužení smlouvy Vítu Janečkovi

Některé z jeho filmů jsou dostupné on-line na portálu dafilms.cz.