Od banality po smrtelnou vážnost, od soukromí po věci veřejné, od vnitřního po vnější – škála, na které interagujeme se svými mobilními telefony a skrze ně pak i se světem. Mozaika obrazů a situací vytváří digitální obraz současné mediální intimity, neodbytné potřeby sdílení a potvrzení. Otevírá tak úvahu o době, kdy skrze všudypřítomné obrazovky konzumujeme a zároveň konstruujeme okolní svět.

Film získal Zvláštní uznání studentské poroty v sekci Česká radost na MFDF Ji.Hlava 2019.

další filmy studenta

OK2PAY

2019 | Letopis

  .–.|—|.-.|-|.-.|.|-|| Ladislava Prajsnera, -.-|.-|–|.|.-.|.-|–|.-|-.|.-||.-|| především .-.|.-|-..|..|—|.-|–|.-|-|.|.-.|.-|–..–| žijící .–.|.-.|.|…-|.-|–..|-.|—|..-||-.-.|.-|…|-||…|…-|.|….|—||–..|..|…-|—|-|.-||.–.|—|-..| značkou —|-.-|..—|.–.|.-|-.–|.-.-.-|

Bude si svět pamatovat tvoje jméno?

2017 | Můj pohled na skutečnost, na které mi záleží

Snímám okolní svět. Sebe. Vás. Sociální sítě nám umožňují se neustále zkoumat ve vztahu k ostatním a podněcují tak i tendenci člověka k nevhodné zahleděnosti do sebe, k sebezkoumání a sebepozorování. Snažíme se vytvořit a nabídnout super obraz sebe sama, osvojováním strategií reklamy, sebepropagací a sebestylizací lačně toužíme po statusu idolu, po sebepotvrzení ostatními, po »