R O D I N A

„Zkušenost, jakou máme o našich životech zevnitř, příběh, který si vyprávíme o sobě samých, abychom si vyložili, co děláme, je lež. Pravda je spíš někde venku – v tom, co děláme.“
Slavoj Žižek

Videoník bilancující na pomezí osobního a politického.

Generační zpověď autorky, která před kamerou prochází vlastním emancipačním procesem – z dcery se stává matkou a souběžně s tím nachází i své názorové ukotvení. Veřejné a intimní si vyměňují pozice a filmem se může stát i facebooková zeď.

Početí, těhotenství, politické sebeuvědomování, fenomén antikomunismu, pravda, láska a Václav Havel, zrození, mateřství i stále trvající dětství. Neschopnost dialogu a mimoběžnost argumentů, politivizovaná poetika každodennosti. Experimentální film, zachycující právě procesy změny.
„Rozhodla jsem se začít hledat svoji mentální rodinu.“

Film soutěžil v sekci Česká radost na MFDF Jihlavě nebo na festivalu Finále Plzeň.

další filmy studenta

Hajek na zamku, Petr v podzamci

2011

Film paints a portrait of the Petr Hájek, head of the presidential chancellery, who is known for his conservative views: he rejects evolution, supports national Catholicism, labels homosexual deviants, equates civil society with neo-Marxism, and claims that Bin Ladin is a media inventions. Shot at Prague Castle and at Hájek’s country cottage.

Post

2010 | Autorská reportáž

POST autorská reportáž o poště v metaforách. Principem filmu je neustálé a trvalé porušování listovního tajemství ze strany zaměstnanců pošty, demostrované na režisérčině dopisu kamarádce. Film, pohybující se mezi společenským happeningem a intimní zpovědí.