vedoucí katedry

RNDr. MgA. Alice Růžičková

zástupce vedoucího katedry

Mgr. Petr Kubica

interní pedagogové

externí pedagogové