Přijímací řízení

Den otevřených dveří KDT se koná v pondělí 20. 5. 2019 10-16h v učebně 211.

 

 

 

Všechny písemné práce k přijímacímu řízení do bc./mgr. studia se předkládají vytištěné v pěti exemplářích. Práce rovněž zašlete emailem sekretářce katedry na adresu kristyna.bohunova@famu.cz ve formátu PDF či Word.