Práce k přijímacímu řízení do bakalářského studia budou na Katedře dokumentární tvorby přijímány v pátek 1. prosince od 10:00 do 15:00. Rovněž je můžete odeslat poštou s razítkem odeslání nejpozději 1. prosince 2017.

Všechny písemné práce k přijímacímu řízení se předkládají vytištěné v pěti exemplářích. Práce rovněž zašlete emailem sekretářce katedry na adresu kbohunova@email.cz ve formátu PDF či Word.

Magisterské přijímací řízení

Bakalářské přijímací řízení