Přijímací řízení

Milé uchazečky, milí uchazeči,

obecné podmínky přijetí do studia FAMU: bakalářský program, magisterský program.

 

Přijímací řízení do bakalářského studia – pozor v letošním roce specifické

 

 

Všechny písemné práce k přijímacímu řízení do bc. studia se předkládají vytištěné v pěti exemplářích (poštou či na podatelně AMU). Do 1. 12. 2021 zašlete zároveň své práce v ELEKTRONICKÉ podobě (texty v PDF a filmy linkem ke stažení z www.uschovna.cz) e-mailem sekretářce katedry zuzana.zackova@famu.cz

! NENÍ MOŽNÉ ODEVZDAT SVÉ PRÁCE VE FYZICKÉ PODOBĚ PŘÍMO NA KATEDŘE – ODESÍLEJTE JE POŠTOU NEJPOZDĚJI 1. 12. 2021!

 

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia

 

Všechny písemné práce k přijímacímu řízení do mgr. studia se předkládají vytištěné v pěti exemplářích. Do 1. 9. 2021 zašlete zároveň své práce v ELEKTRONICKÉ podobě (texty v PDF a filmy linkem ke stažení z www.uschovna.cz) e-mailem sekretářce katedry zuzana.zackova@famu.cz