Přijímací řízení

Milé uchazečky, milí uchazeči,

zde najdete obecné podmínky přijetí do studia FAMU: bakalářský programmagisterský program a rady garanta programu uchazečům k přijímacímu řízení

 

Den otevřených dveří na KDT 21. října 2022

Katedra dokumentární tvorby vám bude k dispozici v online i prezenční podobě.
Uchazeči/uchazečky o studium na katedře dokumentární tvorby mohou konzultovat následovně:

 

 

 

 

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia

 

Všechny písemné práce k přijímacímu řízení do mgr. studia se předkládají vytištěné v pěti exemplářích. Do 26. 8. 2022 zašlete zároveň své práce v ELEKTRONICKÉ podobě (texty v PDF a filmy linkem ke stažení z www.uschovna.cz) e-mailem sekretářce katedry zuzana.zackova@famu.cz

! NENÍ MOŽNÉ ODEVZDAT SVÉ PRÁCE VE FYZICKÉ PODOBĚ PŘÍMO NA KATEDŘE – ODESÍLEJTE JE POŠTOU NEJPOZDĚJI 26. 8. 2022!

 

 

Přijímací řízení do bakalářského studia

 

 

Všechny písemné práce k přijímacímu řízení do bc. studia se předkládají vytištěné v pěti exemplářích (poštou či na podatelně AMU). Do 29. 8. 2022 zašlete zároveň své práce v ELEKTRONICKÉ podobě (texty v PDF a filmy linkem ke stažení z www.uschovna.cz) e-mailem sekretářce katedry zuzana.zackova@famu.cz

! NENÍ MOŽNÉ ODEVZDAT SVÉ PRÁCE VE FYZICKÉ PODOBĚ PŘÍMO NA KATEDŘE – ODESÍLEJTE JE POŠTOU NEJPOZDĚJI 29. 8. 2022!

 

 

 

Všechny písemné práce k přijímacímu řízení do bc. studia se předkládají vytištěné v pěti exemplářích (poštou či na podatelně AMU). Do 1. 12. 2022 zašlete zároveň své práce v ELEKTRONICKÉ podobě (texty v PDF a filmy linkem ke stažení z www.uschovna.cz) e-mailem sekretářce katedry zuzana.zackova@famu.cz

! NENÍ MOŽNÉ ODEVZDAT SVÉ PRÁCE VE FYZICKÉ PODOBĚ PŘÍMO NA KATEDŘE – ODESÍLEJTE JE POŠTOU NEJPOZDĚJI 1. 12. 2022!

 

 

Den otevřených dveří KDT 27. 5. 2022: hybridní – možnost setkání online i presenčně

 

Katedra dokumentární tvorby vám bude k dispozici v online i prezenční podobě.

Uchazeči/uchazečky o studium na katedře dokumentární tvorby mohou konzultovat následovně:

– úvodní setkání s vedoucí a tajemnicí katedry nad dotazy k přihláškám a k jednotlivým kolům přijímacího řízení

Schůzka Microsoft Teams

Připojit se přes počítač nebo mobilní aplikaci

Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

– setkání s vedoucím 1. ročníku a konzultace k zadaným domácím pracím

– setkání s garantem oboru a konzultace k zadaným domácím pracím

Schůzka Microsoft Teams

Připojit se přes počítač nebo mobilní aplikaci

Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.