Přijímací řízení

Milé uchazečky, milí uchazeči,

obecné podmínky k přijetí do bakalářského studia na FAMU najdete zde, pro přijetí do magisterského studia zde.

Specifické podmínky přijetí do studia programu Dokumentární tvorba na FAMU pro tento akademický rok najdete níže.

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA KATEDŘE DOKUMENTÁRNÍ TVORBY v pátek 20. října 2023

Uchazečkám a uchazečům o řádné denní studium 3 letého bakalářského programu Dokumentární tvorba doporučujeme, aby – pokud to lze – raději využili/y „den otevřených dveří“ 20. 10. 2023 k osobní návštěvě a konzultacím na Katedře dokumentární tvorby (FAMU, 2. patro). Pro ty, kdo nemohou být přítomni presenčně, nabízíme také setkání online:

  • 10-11 hod. / RNDr. MgA. Alice Růžičková, Jitka Moučková – úvodní setkání s vedoucí a tajemnicí katedry nad dotazy k přihláškám a k jednotlivým kolům přijímacího řízení
  • 11-13 hod. / MgA. Viola Ježková – setkání s vedoucí 1. bc. ročníku a konzultace k zadaným domácím pracím
  • 13-14 hod. / doc. MgA. Martin Mareček – setkání s garantem oboru a konzultace k zadaným domácím pracím • 14-15 hod. setkání s garantem oboru online: Schůzka Microsoft Teams – Připojit se přes počítač nebo mobilní aplikaci 
  • 15-16 hod. setkání s vedoucí katedry online: Schůzka Microsoft Teams – Připojit se přes počítač nebo mobilní aplikaci

 

PŘIJÍMACÍ RÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA

 

 

Všechny písemné práce k přijímacímu řízení do mgr. studia se předkládají vytištěné v pěti exemplářích (poštou či na podatelně AMU). Do 26. 8. 2023 zašlete zároveň své práce v ELEKTRONICKÉ podobě (texty v PDF a filmy linkem ke stažení z www.uschovna.cz) e-mailem sekretářce katedry zuzana.zackova@famu.cz

! NENÍ MOŽNÉ ODEVZDAT SVÉ PRÁCE VE FYZICKÉ PODOBĚ PŘÍMO NA KATEDŘE – ODESÍLEJTE JE POŠTOU NEJPOZDĚJI 26. 8. 2023!

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

 

 

Všechny písemné práce k přijímacímu řízení do bc. studia se předkládají vytištěné v pěti exemplářích (poštou či na podatelně AMU). Do 1. 12. 2023 zašlete zároveň své práce v ELEKTRONICKÉ podobě (texty v PDF a filmy linkem ke stažení z www.uschovna.cz) e-mailem sekretariátu katedry kdt_famu@famu.cz

! NENÍ MOŽNÉ ODEVZDAT SVÉ PRÁCE VE FYZICKÉ PODOBĚ PŘÍMO NA KATEDŘE !