Přijímací řízení

Milé uchazečky, milí uchazeči,

obecné podmínky k přijetí do bakalářského studia na FAMU najdete zde , pro přijetí do magisterského studia zde .

Specifické podmínky přijetí do studia programu Dokumentární tvorba na FAMU pro tento akademický rok najdete níže.

 

Den otevřených dveří na naší katedře v pátek 17. května 2024

Uchazečkám a uchazečům o řádné denní studium 3letého bakalářského a 2letého navazujícího magisterského programu Dokumentární tvorba doporučujeme, aby – pokud to lze – raději využili/y „den otevřených dveří“ 17. 5. 2024 k osobní návštěvě a konzultacím na Katedře dokumentární tvorby (FAMU, 2. patro). Pro ty, kdo nemohou být přítomni presenčně, nabízíme také setkání online:

 

Připojte se přes počítač, mobilní aplikaci nebo zařízení v místnosti na schůzku v Microsoft Teams Potřebujete pomoc?

Připojit se ke schůzce hned

ID schůzky: 313 087 265 916

Přístupový kód: QZq26y

Stáhnout Teams | Připojit se na webu

 

PŘIJÍMACÍ RÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA

 

Časový harmonogram přijímacího řízení

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

 

Všechny písemné práce k přijímacímu řízení do bc. studia se předkládají vytištěné v pěti exemplářích (poštou či na podatelně AMU). Do 1. 12. 2023 zašlete zároveň své práce v ELEKTRONICKÉ podobě (texty v PDF a filmy linkem ke stažení z www.uschovna.cz ) e-mailem sekretariátu katedry kdt_famu@famu.cz

! NENÍ MOŽNÉ ODEVZDAT SVÉ PRÁCE VE FYZICKÉ PODOBĚ PŘÍMO NA KATEDŘE