ÚŘEDNÍ HODINY SEKRETARIÁTU
KATEDRY DOKUMENTÁRNÍ TVORBY

 

tajemnice katedry Jitka Moučková

jitka.mouckova@famu.cz

linka: +420 234 244 / 328

mobil: +420 724 557 167

 

Úřední hodiny

 

vedoucí katedry RNDr. MgA. Alice Růžičková – alice.ruzickova@famu.cz

zástupce vedoucí katedry Mgr. Petr Kubica – petr.kubica@famu.cz

garant oboru doc. MgA. Martin Mareček – martin.marecek@famu.cz