Aktuality

Vážená F/AMU, milí přátelé,
srdečně Vás zveme na každoroční událost „Konfrontace Vachek“, která umožňuje společenskou reflexi díky projekci vybraného filmu prof. Karla Vachka a debaty výrazných osobností na podstatné aktuální téma.

Akce se letos uskuteční ve čtvrtek 21. prosince od 15:00 ve Projekci FAMU. Debaty po projekci filmu „Nový Hyperion aneb Volnost rovnost, bratrství“ se zúčastní politolog a právník Jan Géryk, diplomat Martin Palouš, novinářka Saša Uhlová, spisovatel a frontman kapely „Ruce naší Dory“ Miloslav Vojtíšek S. d. Ch. a dramatička a kritička Alena Zemančíková od 19:00 v restauraci ParnasOd 20:30 tamtéž zahraje kapela „Ruce naší Dory“ na oslavě nejkratšího dne v roce. Podrobný harmonogram naleznete zde: https://www.famu.cz/cs/aktuality/konfrontace-vachek-2023-3783/ či na KONFRONTACE VACHEK 2023 | Facebook

Studentstvo AMU se na modulovou výuku 303MVACH „Konfrontace Vachek“ přihlásí ve studijním systému KOS.

Pedagožky, pedagogové, absolventky, absolventi, další zájemkyně a zájemci si rezervují místo e-mailem na konfrontace.vachek@gmail.com do 19. 12. 2023.

Počet míst je omezen, událost je možné sledovat online na linku: https://cesnet.zoom.us/j/93225665680 (Meeting ID: 932 2566 5680)

Těším se na Vás.

Alice Růžičková

 

09/2023 | Den otevřených dveří na Katedře dokumentární tvorby v pátek 20. 10. 2023

06/2023 | Klauzury a státnice KDT – červen a září 2023

10/2022 | Rozvrhy pro zimní semestr 2022/2023, harmonogram KDT, moduly

10/2022 | Zveme na den otevřených dveří na KDT 21. října 2022

10/2022 | Slavnostní udělení pamětní medaile AMU prof. Rudolfu Adlerovi 4. 10. 2022

09/2022 | Bakalářské a magisterské státní závěrečné zkoušky KDT FAMU: 8. 9. a 12 – 13. 9. 2022

09/2022 | Klauzury a státnice KDT – červen a září 2022

05/2022 | Informace k přijímacímu řízení do magisterského a bakalářského studia v akademickém roce 2022-2023

05/2022 | Zveme na den otevřených dveří na KDT v pátek 27. května 2022

04/2022 | Výběrové řízení na obsazení místa akademické/ho pracovníka/pracovnice pro KDT FAMU – vedoucí Realizační dílny

04/2022 | Výběrové řízení na obsazení místa akademické/ho pracovníka/pracovnice pro KDT FAMU – Realizační dílna 1. ročníku

04/2022 | Výběrové řízení na obsazení místa akademické/ho pracovníka/pracovnice pro KDT FAMU – pedagog/pedagožka teoretických předmětů

02/2022 | Zveřejněny rozvrhy, rozpis dokumentaristického semináře a modulů na webu KDT

12/2021 | V úterý 21. prosince 2021 to bylo bohužel rok, co odešel profesor Karel Vachek

10/2021 | Rozvrhy pro zimní semestr 2021/2022, harmonogram KDT

09/2021 | Klauzury a státnice KDT září 2021 – definitivní přehled

09/2021 | Prezentace – výběrové řízení na pozici vedoucí/ho katedry – Alice Růžičková

03/2021 | Rozvrhy pro letní semestr 2020/2021, aktualizovaný harmonogram KDT

12/2020 | S hlubokým zármutkem oznamujeme, že zemřel náš vážený pedagog, významný dokumentarista a myslitel, profesor Karel Vachek. Čest jeho památce.

12/2020 | Aktualizované informace k přijímacího řízení do bakalářského studia v rámci mimořádných opatření

10/2020 | Den otevřených dveří KDT  23. 10. 2020: online setkání

02/2020 | Den otevřených dveří KDT bude 25. 5. 2020, aktualizovány informace k přijímacímu řízení

01/2020 | Definitivní rozvrhy na letní semestr 2019/2020, návrh rozpisu dokum. seminářů

10/2019 | Projekce filmů z dílny 1. ročníku KDT na MFDF Jihlava v úterý 29. října

09/2019 | Rozvrhy na zimní semestr 2019 + hostující dílny a moduly

08/2019 | Zveme vás na zářijové klauzurní projekce 2., 3. a 5. ročníku + přijímací řízení do mgr. studia + státnice Bc. a Mgr. + rozpis projekcí klauzur 2. ročníku

06/2019 | Zveme vás na červnové klauzurní projekce 1. a 4. ročníku v pondělí 24. června

06/2019 | Termíny klauzur a státních závěrečných zkoušek na KDT 2019 

02/2019 | Zveme vás na prezentaci treatmentů letošních praktických cvičení

02/2019 | Rozpis realizačních dílen, modulů a hostujících dílen, dokument. semináře pro LS 2018/19

09/2018 | Rozvrhy katedry pro zimní semestr 2018/2019

09/2018 | Koncepce Alice Růžičkové k výběrovému řízení na vedoucí katedry 9. 7. 2018

08/2018 | Projekce klauzurních filmů a státní závěrečné zkoušky v září 2018

11/2017 | Habilitační přednáška MgA. Martina Marečka „Nahlédnout své vidění“ – 20. listopadu 2017

09/2017 | Prohlášení pedagogů KDT k neprodloužení smlouvy Vítu Janečkovi