Studijní opory

Rozšířené studijní opory, soubor praktických poznámek a odkazů, které každý přihlášený uživatel může navíc editovat najdete na wiki.kdt.famu.cz.

 

Výstupy grantu Excellent