Státní závěrečné zkoušky na KDT

Podmínky pro absolvování státní závěrečné zkoušky si můžete přečíst ve studijním a zkušebním řádu AMU.

Ke Státním závěrečným zkouškám KDT FAMU je nutné se přihlásit v KOSu nejpozději 1 měsíc před termínem vlastní zkoušky v letošním roce nejpozději do 8. 8. 2022.

 

Podrobnější informace najdete.