Státní závěrečné zkoušky na KDT

Podmínky pro absolvování státní závěrečné zkoušky si můžete přečíst ve studijním a zkušebním řádu AMU. Ke Státním závěrečným zkouškám KDT FAMU je nutné se přihlásit v KOSu nejpozději 1 měsíc před termínem vlastní zkoušky.

 

 

Podrobnější informace najdete.

 

Archiv