Státní závěrečné zkoušky na KDT

Podmínky pro absolvování státní závěrečné zkoušky si můžete přečíst ve studijním a zkušebním řádu AMU.
Ke Státním závěrečným zkouškám KDT FAMU je nutné se přihlásit v KOSu nejpozději 1 měsíc před termínem vlastní zkoušky v letošním roce nejpozději do 9. 8. 2021.

Základní informace k bakalářské SZZK na Katedře dokumentárního filmu FAMU 2021

Základní informace k magisterské SZZK na Katedře dokumentárního filmu FAMU 2021

Podrobnější informace najdete.