Aktuality

Rozvrh, moduly a program dokumentaristického semináře pro letní semestr 2017/2018

Habilitační přednáška MgA. Martina Marečka „Nahlédnout své vidění“ – 20. listopadu 2017

Prohlášení pedagogů KDT k neprodloužení smlouvy Vítu Janečkovi