Habilitační přednáška MgA. Martina Marečka „Nahlédnout své vidění“ – 20. listopadu 2017

Prohlášení pedagogů KDT k neprodloužení smlouvy Vítu Janečkovi